Sharh al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah

Beskrivning: Imâm Ibn ´Uthaymîn förklarar Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs bok om Den räddade och stödda gruppens, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, troslära fram till Domedagen.
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ