Manhadj-ul-Anbiyâ’

Beskrivning: En bok om hur profeterna kallade till islam.
Författare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ