Kitâb-ut-Tawhîd

Beskrivning: ´Allâmah al-Fawzân förklarar fyra viktiga frågor; Orsakerna bakom människans villfarelse, faktorer som motstrider religionen, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättigheter och en muslims fordrade förhållande till innovationer och dess folk.
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ