Itmâm-ul-Minnah bi Sharh Usûl-is-Sunnah

Beskrivning: Imâm Ahmad bin Hanbal förklarar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs principer som förklaras av ´Allâmah Ahmad an-Nadjmî.
Författare: ´Allâmah Ahmad an-Nadjmî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ