I´ânat-ul-Mustafîd

Beskrivning: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân förklarar Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs bok “Kitâb-ut-Tawhîd”.
Författare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ