Fath-ur-Rahîm al-Malik al-´Allâm

Beskrivning: Författaren tar upp och sammanfattar de tre absolut viktigaste frågorna i Qur’ânen; trosläran, karaktären och dyrkan.
Författare: ´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ