Fath-ur-Rabb al-Ghanî bi Tawdhîh Sharh-is-Sunnah lil-Muzanî

Beskrivning: Imâm al-Muzanî blir frågad om han kan skriva en bok i vilken han förklarar korrekt troslära, Salafs troslära, och ´Allâmah Ahmad an-Nadjmî föklarar den.
Författare: Imâm Ismâ´îl al-Muzanî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ