Fath Rabb-il-Bariyyah

Beskrivning: Imâm Ibn ´Uthaymîn förkortar Imâm Ibn Taymiyyahs ”al-Hamawiyyah” som är ett svar på frågan om hur religionens imamer förhåller sig till verser och hadîther om Allâhs namn och egenskaper.
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ