at-Tadhkirah bi Ahwâl-il-Mawtâ wa Umûr-il-Âkhirah

Beskrivning: Imâm al-Qurtubî skriver en kortfattad påminnelse om döden och allt som händer därefter fram till Domedagen.
Författare: Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ