ash-Sharî´ah

Beskrivning: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî förklarar i sitt mästerverk ”ash-Sharî´ah” Salafs troslära på ett detaljerat sätt.
Författare: Imâm Abû Bakr al-Âdjurrî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ