al-Istiwâ’ ´alâ al-´Arsh

Beskrivning: Imâm Ibn ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî bevisar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs bevis för Allâhs (ta´âlâ) höghet över skapelsen med bevis ur Qur’ânen, Sunnah och de första generationernas uttalanden.
Författare: Imâm Ibn ´Abdil-Hâdî al-Maqdisî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ