al-Irhâb

Beskrivning: En bok som handlar om terrorism.
Författare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ