al-Hamawiyyah

Beskrivning: Ibn Taymiyyah klargör Salafs och imamernas dogm om Allâhs namn och egenskaper.
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ