al-Hâ’iyyah

Beskrivning: Imâm Ibn Abî Dâwûd förklarar Salafs troslära på ett kortfattat sätt.
Författare: Imân Ibn Abî Dâwûd as-Sidjistânî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ