al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah

Beskrivning: Imâm at-Tahâwî förklarar imamerna Abû Hanîfahs, Abû Yusûf al-Ansârîs och Muhammad bin al-Hasan ash-Shaybânîs troslära. Bifogande kommentarer från Ibn Mâni´ och Ibn Bâz.
Författare: Imâm Abû Dja´far Muhammad bin Ahmad at-Tahâwî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ