al-´Aqîdah al-Islâmiyyah wa Târîkhuhâ

Beskrivning: ´Allâmah al-Djâmî förklarar kort den korrekta islamiska läran och hur olika grupper har avvikit från den.
Författare: ´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ