Tarbiyat-ul-Awlâd

Beskrivning: Plikter som föräldrar skall leva upp till för att uppfostra barnen på ett korrekt sätt. Boken rekommenderas och prisas av Shaykh Sâlih al-Fawzân.
Författare: Shaykh ´Abdus-Salâm as-Sulaymân
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ