ar-Rihlah fî Talab-il-Hadîth

Beskrivning: Imâm al-Khatîb al-Baghdâdî talar om dygden och bevisen ur Qur’ânen, Sunnah och Salafs handlingar för att resa för att söka kunskap.
Författare: Imâm al-Khatîb al-Baghdâdî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ