al-Mindhâr

Beskrivning: Shaykh Sâlih Âl ash-Shaykh nämner ett par fel som muslimerna har fallit i och som måste korrigeras.
Författare: Shaykh Sâlih Âl ash-Shaykh
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ