al-I´lâm bi Ba´dh Ahkâm-is-Salâm

Beskrivning: Information om vissa hälsningsrelaterade domar.
Författare: Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ