al-Huqûq wal-Wâdjibât ´alâ ar-Ridjâl wan-Nisâ’ fîl-Islâm

Beskrivning: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî avvisar ett par feministiska tvivel som ägde rum på en konferens i Saudiarabien.
Författare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ