ad-Dâ’ wad-Dawâ’

Beskrivning: Imâm Ibn-ul-Qayyim talar om hur synder påverkar muslimens hjärta och dess botemedel.
Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ