Till försvar av Rabî´ al-Madkhalîs kunskap och lära