´Abdur-Rahmân al-´Adanî om förhållandet till Ahl-ul-Bid´a