Brobygge med Râfidhah

Fråga: Vad anser ni om att ett närmande mellan Râfidhah och Ahl-us-Sunnah?

Svar: Ett närmande mellan Râfidhah och Ahl-us-Sunnah är omöjligt eftersom troslärorna är olika. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs troslära går ut på att dyrka endast Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). De anser att ingen ängel eller profet skall tillbes vid sidan av Honom. De anser att det endast är Allâh som känner till det dolda. Till Ahl-us-Sunnahs troslära hör att de älskar samtliga följeslagare och att de ber Allâh vara nöjd med dem alla. De anser att följeslagarna är Allâhs bästa skapelser efter profeterna. De anser att Abû Bakr är den bäste och därefter ´Umar, ´Uthmân och ´Alî.

Râfidhah är rena motsatsen. Sålunda är det omöjligt att enas med dem på samma sätt som det är omöjligt för Ahl-us-Sunnah att enas med judar, kristna och avgudadyrkare.