Böneutrop efter utgången tid är obligatoriskt

al-Bukhârî sade:

35 – Kapitel om böneutrop efter att tiden gått ut

595 – ´Imrân bin Maysarah berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss: Husayn berättade för oss, från ´Abdullâh bin Abî Qatâdah, från sin fader som sade:

En natt reste vi med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa sade: ”Vad sägs om att vi slår läger, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Jag fruktar att ni försover er till bönen.” Bilâl sade: ”Jag skall väcka er. Lägg er.” Bilâl lutade ryggen mot sitt bagage varpå han somnade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vaknade först efter att solens övre kant hade gått upp. Han sade: ”Bilâl! Vad var det du sade?” Han sade: ”Jag har aldrig somnat sådär förr.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâh tog era själar när Han ville och återgav er era själar när Han ville. Bilâl! Gå upp och kalla folket till bön.” Han tvådde sig och när solen hade gått upp helt bad han.”

Hadîthen bevisar att det är föreskrivet att kalla till bön efter att dess tid har gått ut. Skall det lyda som det lyder under dess tid? Ja. Alltså skall det även i detta fall sägas:

الصلاة خير من النوم

Bön är bättre än sömn.”

Hadîthen bevisar också att böneutropet är obligatoriskt. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Gå upp och kalla folket till bön.”

I princip står order för plikt.