Böneutrop är för bönen

al-Bukhârî sade:

35 – Kapitel om böneutrop efter att tiden gått ut

595 – ´Imrân bin Maysarah berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss: Husayn berättade för oss, från ´Abdullâh bin Abî Qatâdah, från sin fader som sade:

En natt reste vi med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa sade: ”Vad sägs om att vi slår läger, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Jag fruktar att ni försover er till bönen.” Bilâl sade: ”Jag skall väcka er. Lägg er.” Bilâl lutade ryggen mot sitt bagage varpå han somnade. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vaknade först efter att solens övre kant hade gått upp. Han sade: ”Bilâl! Vad var det du sade?” Han sade: ”Jag har aldrig somnat sådär förr.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Allâh tog era själar när Han ville och återgav er era själar när Han ville. Bilâl! Gå upp och kalla folket till bön.” Han tvådde sig och när solen hade gått upp helt bad han.”

Hadîthen bevisar att böneutrop lyder inte för tiden, utan för bönen. Beviset för det är Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) böneutropare kallade till Dhuhr varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Svalka, svalka!” eller ”Vänta, vänta!” Sedan sade han: ”Den höga hettan kommer från helvetets avdunstning. När det är mycket varmt skall ni svalka bönen.”1

Detta bevisar att böneutropet är inte till för att tillkännage dess ingångna tid, förutom om bönen skall bes så fort den går in. Med det sagt skall folk som är hemma eller på resa och vill skjuta upp på ´Ishâ’, kalla till bönen innan de tänker be och inte när dess går in.

1al-Bukhârî (535) och Muslim (616).