Bjudning hemma hos den avlidne

Fråga: När en person dör, lagar hans släktingar och vänner mat och har en bjudning. Är det föreskrivet?

Svar: Det är en innovation. Det är inte tillåtet. För övrigt är det harmlöst att bjuda dem på kvällsmat och lunch. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i samband med Dja´fars (radhiya Allâhu ´anh) martyrium:

Laga mat till Dja´fars familj! De har drabbats av något som sysselsätter dem.”1

Mat skall lagas till dem, inte att de skall laga mat till andra. En följeslagare sade att de ansåg samling och matlagning hos den dödes familj vara en form av jämmer.

1Ahmad (6/266), Abû Dâwûd (3132) och at-Tirmidhî (998) som sade att hadîthen är god och autentisk.