Betydelsen av hadîthen “Det finns ingen Mahdî frånsett ´Îsâ”

Ibn Mâdjah rapporterade hadîthen:

”Det finns ingen Mahdî frånsett ´Îsâ.”1

Trots att den är svag så betyder den att det inte finns någon fullkomlig och felfri Mahdî (det vill säga en vägledd man) frånsett ´Îsâ (´alayhis-salâm). De bekräftade hadîtherna är uttryckliga om att Mahdî kommer från Fâtimahs (radhiya Allâhu ´anhâ) avkomma och måste därför prioriteras framför den föregående hadîthen.

Vissa imamer säger att det har rapporterats mångfaldigt från den utvalde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om Mahdîs ankomst och att han kommer att vara från hans hus, styra världen i sju år, fylla den med rättvisa, komma med ´Îsâ (´alayhis-salâm) för att hjälpa honom döda ad-Dadjdjâl vid porten av Ludd i Palestina och leda det här samfundet i bönen inklusive ´Îsâ (´alayhis-salâm).

al-Qurtubî nämnde i sin bok ”at-Tadhkirah” att han kommer att dyka upp i Maghrib, men det är grundlöst.

1Ibn Mâdjah (2/1340). Mycket svag enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (1/175) och påhittad enligt ash-Shawkânî i ”al-Fawâ’id al-Madjmû´ah” (1/510).