Ber muslimska djinner om hjälp mot otrogna djinner

Fråga: Vissa exorcister med Qur’ânen ber muslimska djinner om hjälp mot otrogna djinner…

Svar: Nej, det är inte tillåtet att be djinner om hjälp, inte heller frånvarande eller döda människor. Det är endast tillåtet att be levande, närvarande och förmögna människor om hjälp. Dessa villkor måste uppfyllas: människan skall vara levande, närvarande och förmögen.