Behövs inget bevis här

Fråga: Innan Maghrib reser en person till en annan stad. Han kommer fram efter att ´Ishâ’ har gått in. Han har inte bett Maghrib. Människorna i moskén ber ´Ishâ’. Vad skall han be med dem?

Svar: Maghrib.

Fråga: Skall han göra Taslîm innan imamen? Han är med från första Rak´ah.

Svar: När imamen går upp i fjärde Rak´ah, avser han distansering, sitter kvar i Tashahhud och gör Taslîm. Därefter ber han ´Ishâ’ med imamen.

Fråga: Har detta rapporterats från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Det behöver inte ha rapporterats. Han måste ju göra något. Inget är rapporterat, varken det ena eller det andra. Detta är förståelse.

Fråga: Han ber alltså först Maghrib och sen ´Ishâ’?

Svar: Ja.