Behövs inga bilder till kallet

Jag svär vid Allâh att jag inte tillåter avbildning. Jag vare sig tycker om den eller behagas av den. På Domedagen kommer jag att tvista med den som sprider bilder på mig. Jag svär vid Allâh att jag inte behagas av den. Hur skall jag göra det när Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade avbildaren? Han förbannade personen som förbrukar ränta, finansierar ränta, de två som bevittnar ränta och avbildaren. Detta rapporteras i Muslims ”as-Sahîh”. Människor! Vad skall vi göra med alla dessa bevis?

Alla lärda tillåter avbildning i nödfall, men dessa avbildningar är inget nödfall. Vad skall vi göra med alla dessa bevis? Detta är inget nödfall. Allâhs skrift har framförts till oss från person till person. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah har framförts till oss via berättarkedjor och från person till person. Om avbildning hade varit ett krav skulle dessa människors bilder framförts till oss och sparats. I så fall skulle de haft mer rätt att göra det. Det räcker med ett autentiskt framförande. Idag har vi till och med tillgång till ljud. Du hör en människa tala som att hon är framför dig. Det räcker och lov och pris tillkommer Allâh.