Begravningsbön innan liktvätt

Fråga: Är det tillåtet att be begravningsbönen innan liket har tvättats?

Svar: Nej. För att begravningsbönen ska vara giltig måste liket ha tvättats.