Bästa förklaringen till “Kitâb-ut-Tawhîd” för nybörjare

Fråga: Vilken är den bästa förklaringen till ”Kitâb-ut-Tawhîd” för en nybörjare?

Svar: Den bästa förklaringen till Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs ”Kitâb-ut-Tawhîd” är Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Hasans ”Fath-ul-Madjîd”. Den är en sammanfattning av Shaykh Sulaymân bin ´Abdillâh bin Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs förklaring till ”Kitâb-ut-Tawhîd”, även känd som ”Taysîr-ul-´Azîz al-Hamîd”. Han lyckades aldrig fullborda den därför att han blev dödad. Shaykh ´Abdur-Rahmân bin Hasan sammanfattade och fullbordade den med ”Fath-ul-Madjîd”. Det är den bästa förklaringen till ”Kitâb-ut-Tawhîd”.