Barnet dödar en människa avsiktligt

Fråga: Vad är pojken som inte har nått puberteten ålagd om han dödar någon avsiktligt eller oavsiktligt?

Svar: Han och hans familj är ålagda blodspengar. Han skall inte dödas om han så skulle döda avsiktligt. Pennan är upplyft från tre stycken. En av dem är barnet till dess att det blir könsmoget. Men för att den döde inte skall ha dött förgäves, får hans familj blodspengar.