Bara en ignorant säger att Ashâ´irah är Ahl-us-Sunnah

När vi vet att Ashâ´irah förnekar Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper frånsett de sju1, anser att Allâh inte talar med bokstäver och röst, att Qur’ânens bokstäver är skapade, att Herrens (subhânahu wa ta´âlâ) tal är en enda betydelse, att Qur’ânen är självaste Tora och Evangeliet men att den är Qur’ânen på arabiska, Tora på hebreiska och Evangeliet på syrianska, och att de inte bekräftar paradisets folks beskådning av Herren, inser du ignoransen hos personen som säger att Ashâ´irah tillhör Ahl-us-Sunnah, vilket as-Safârînî nämner ibland.