Bahdjatu Qulûb-il-Abrâr11

Info:

Info:

Bahdjatu Qulûb-il-Abrâr

Beskrivning: as-Sa´dî förklarar grundläggande hadîther i islam.

Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî

Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Tid:

Storlek: