Bahdjatu Qulûb-il-Abrâr10

Info:

Beskrivning: as-Sa´dî förklarar grundläggande hadîther i islam.

Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî

Föreläsare: Abû Mûsâ Ziyâd Mustafâ

Tid:

Storlek: