Avrättningen skall ske med halshuggning

publicerad
09.11.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (783)

Fråga: När jag var i Saudiarabien såg hur jag de avrättar folk med halshuggning. Vad anser ni om detta?

Svar: Det är så det går till i Sharî´ah. Avrättning sker endast med svärd. Det är Sharî´ah. Om denna Sharî´ah ändå tillämpades i alla andra islamiska länder. Avrättning med gevär är en otrogen, västerländsk tradition. Saudierna skall tackas för denna handling och vi ber Allâh att Han får dem att tillämpa alla andra islamiska regler.