Även om du är resande

´Abdus-Samad bin Sulaymân bin Abî Matar sade:

”Jag övernattade hos Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal. Han lade fram till mig en lerkruka med vatten i. På morgonen såg han att jag inte hade använt vattnet. Han sade: ”En person som studerar hadîth ber inte sin bön på natten?” Jag sade: ”Jag är resande.” Han sade: ”Även om du är resande. När Masrûq vallfärdade sov han endast i Sudjûd.”