´Asr får inte slås ihop med fredagsbönen

Fråga: Får resenären be fredagsbönen i form av Dhuhr?

Svar: Om han är på plats ber han fredagsbönen med muslimerna. Han skall inte be Dhuhr.

Fråga: Kan resenären som har bett fredagsbönen slå ihop den med ´Asr?

Svar: Nej, det får han inte göra eftersom de två bönerna är inte av samma sort. Det har inte heller rapporterats att Salaf slog ihop ´Asr med fredagsbönen. Vi har letat utan att hitta något. För ett tiotals år kom ett utslag med Shaykh Ibn Bâzs underskrift som heter att det inte är tillåtet att slå ihop ´Asr med fredagsbönen.