Ashâ´irahs syn på tron

Ashâ´irah anser att tron består endast av bekräftelse och exkluderar handlingar från tron. De påstår att hadîtherna som kallar handlingar för tro är enbart en symbolik och inte på riktigt.

Ahl-us-Sunnahs metodik är att tron består av hjärtats bekräftelse, tungans tal och kroppsdelarnas handlingar. Flera lärda gör Takfîr på den som exkluderar handlingar från tron.