Ashâ´irahs syn på beskådningen av Allâh

Ashâ´irah håller med Ahl-us-Sunnah om att de troende kommer att se sin Herre i paradiset. Därtill hävdar de att synen syftar på en utökad kunskap som Allâh skapar i beskådarens hjärta som han ser med, inte att han verkligen beskådar med sina ögon. På så sätt dementerar de beskådningen som bevisas i Qur’ânen och de mångfaldiga hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).