Ashâ´irahs syn på Allâhs höghet och resning

Ashâ´irah bekräftar inte Herrens höghet över himlarna eller resning över tronen. De kallar dem som bekräftar högheten och resningen för Mudjassimah och Mushabbihah. Det är tvärtemot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. De bekräftar högheten och resningen, något som Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har berättat om Sig själv och likaså Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det skall betros utan föreställning och förnekelse. Många av Salaf gjorde Takfîr på den som inte bekräftar högheten och resningen.

Ashâ´irah håller med Djahmiyyah om att förneka denna egenskap. Djahmiyyah säger dock att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) är överallt varvid de kallas för Hulûliyyah, panteister, medan Ashâ´irah säger att Allâh fanns när inga platser fanns och att Han är i samma tillstånd som Han var i innan Han skapade skapelsen.