Ashâ´irahs metod med Allâhs egenskaper

De flesta idag är Ashâ´irah. Deras metod sett till Herrens (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper är flera gånger överensstämmande med Mu´tazilah och Djahmiyyah. De bekräftar vissa egenskaper till skillnad från andra. De bekräftar:

1 – Livet.

2 – Kunskapen.

3 – Förmågan.

4 – Viljan.

5 – Hörseln.

6 – Synen.

7 – Talet.

Alla andra egenskaper dementerar de med hjälp av falska förvrängningar. Trots att de håller med Ahl-us-Sunnah om att bekräfta Allâhs tal, så förnekar de det i själva verket. Ty enligt dem står talet endast för en betydelse. Därtill säger de att Qur’ânens bokstäver är skapade och att Allâh talar varken med bokstäver eller röst. Då säger Djahmiyyah att det är just det som de själva säger när de hävdar att Qur’ânen är skapad, ty syftet är bokstäverna och inte betydelsen.

Samtliga Ahl-us-Sunnah säger att Allâhs tal är oskapat, att Allâh har uttalat Qur’ânen med dess bokstäver och betydelser och att Allâh (subhânah) talar med en röst som hörs av den som Han vill.