as-Saqqâfs ledare

Fråga: Stämmer det att Ibn-ul-Djawzî har skrivit den här boken – Daf´ Shubah-it-Tashbîh – med tanke på att han var Hanbalî?

al-Albânî: Ja, han var Hanbalî, men tror du att varje Hanbalî är felfri?

Fråga: Nej, det stämmer inte. Men mannen var framstående inom kritik och beröm.

al-Albânî: Ja, inom kritik och beröm, men vet du inte att det även finns Sûfiyyah bland de lärda inom kritik och beröm och Hadîth?

Frågeställare: Jo, absolut.

al-Albânî: Det är samma sak här. Vet du att Ibn-ul-Djawzî sade att Allâh (´azza wa djall) är varken innanför skapelsen eller utanför den?

Frågeställare: Är det Ashâ´irahs åsikt?

al-Albânî: Det är Ibn-ul-Djawzîs åsikt.

Frågeställare: Det är Ibn-ul-Djawzîs åsikt, ja, men vem sade så innan honom?

al-Albânî: Vad har det med saken att göra? Jag frågade dig om du vet att Ibn-ul-Djawzî sade att Allâh är varken innanför skapelsen eller utanför den?

Frågeställare: Jag har inte läst det. Det är först nu från dig som jag vet det.

al-Albânî: Läs den boken så kommer du att finna det. Det är den vidrige as-Saqqâfs ledare.