Är studieresor utvandring?

Fråga: Är rättfärdiga resor till studier och vallfärder utvandring?

Svar: Nej, de är ingen utvandring. De tillhör rättfärdiga resor. Resor till studier och vallfärder är rättfärdiga resor.