Är detta Hizbiyyah?

Fråga: I vårt land har en Shaykh grundat en grupp som han leder. I varje provins har han utsett ledare som älskar och hatar för hans sak ehuru det handlar om Ahl-us-Sunnah. Är detta Hizbiyyah?

Svar: Ja. Det är inget muslimskt drag att hata någon, om än från Ahl-us-Sunnah, bara för att han hatar någon. Den troende älskas ehuru det råder missförstånd bland er. Du skall älska honom för hans tro.