Är det tillåtet för människan att tjänas av djinn?

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Madjmû´ Fatâwâ Ibn ´Uthaymîn (238)
publicerad
14.07.2007

Fråga: Hur lyder domen
för att djinner tjänar människan?

Svar: Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah
(rahimahullâh) nämner denna fråga i den elfte volymen av ”Madjmû´-ul-Fatâwâ”
och säger att det förekommer tre typer av tjänster en djinn kan bidra
människan med:

Den första: Att man tjänas
av den i det som består av lydnad mot Allâh. Exempel på det
är att den förkunnar Sharî´ahn i människans ställe. Till exempel har en
människa en troende vän som är djinn, och som tar kunskap av människan
för att förkunna det vidare till andra djinner. Samma sak gäller om det
rör sig om att få hjälp av den i en Sharî´ah-baserad handling. Detta
är berömvärt och fordrat och det hör till Da´wah till Allâhs religion
.
Djinner kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och han läste
Qur’ânen för dem. Därefter gick de tillbaka till sitt folk och varnade
dem. Det förekommer rättfärdiga djinner och de som är dyrkare, asketer
och även lärda, ty en som varnar måste han kunskap och dyrka.

Den andra: Att man tjänas
av den i det som är tillåtet. Denna typ anses vara tillåten
förutsatt att tillvägagångssättet är tillåtet
. Om tillvägagångssättet
är förbjudet, är även tjänsten det. Exempel på det är att djinnen
endast tjänar en om man praktiserar Shirk, offrar för djinnens sak, går
ned i Rukû´ och Sadjdah för den och dylikt.

Den tredje: Att man tjänas
av den i förbjudna frågor, som t ex att stjäla pengar från
folk, skrämma dem och dylikt. Denna handling anses vara förbjuden
pga. den orättvisa som förekommer däri. Skulle medlet även vara förbjudet
eller utgöra Shirk, anses handlingen vara ännu allvarliga och farligare.