Är det tillåtet att döda ickemuslimerna i Saudiarabien?

Fråga: Är det tillåtet att döda de ickemuslimer som befinner sig i vårt land [1] ? Vad är ert råd till dem som citerar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“Kör ut hedningarna från den Arabiska halvön.”?

Svar: Nej, det är inte tillåtet att döda de ickemuslimer som landets makthavare har lovat säkerhet eller som har kommit utav särskilda anledningar. De får inte skadas eftersom Islâm påbjuder att man uppfyller löften och pakter. Vi får inte ge någon tillfälle att säga att Muslimerna bryter sina löften. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ovanstående ord är autentiska, men de betyder inte att vi skall döda personer under beskydd.


[1] Saudiarabien.